Schildersbedrijf H&H

Voor al uw schilderwerk!

Milieu


Milieuvriendelijk werken:

We attenderen u graag op onze milieuvriendelijke werkwijze. Oog voor het milieu is immers oog voor de toekomst. Waar mogelijk maken wij gebruik van materialen die het milieu niet belasten. Soorten die voldoen aan deze eisen, zijn vaak zelfs beter dan traditionele verven.


VOC wetgeving 2010:

VOC staat voor Volatile Organic Compounds (in het Nederlands ook wel Vluchtige Organische Stoffen of Componenten genoemd). De VOC-wetgeving is een Europese wetgeving, bedoeld om het gebruik van deze stoffen in verfproducten te minimaliseren. Dat is beter voor het milieu en voor de gezondheid van de schilder. Per 1 januari 2010 wordt nieuwe Europese wetgeving van kracht om het gebruik van oplosmiddelen in verfproducten verder te beperken; beter voor de gezondheid en beter voor het milieu! Deze zogenaamde VOC-wetgeving bepaalt dat per 1 januari 2010 dekkende lakken voor hout en metaal per liter minder dan 300 gram oplosmiddel moeten bevatten. De Sikkens VOC-lakken hebben dezelfde kwaliteit als de traditionele verf. Een pluspunt van de VOC-lak is dat deze niet verdund hoeft te worden voor de verwerking.
Je opent het blik en kunt aan de slag. In feite is het dus kant-en-klare verf die meteen verwerkbaar is!


Oplosmiddelarme verven:

Professionele schildersbedrijven zijn sinds 1 januari 2000 verplicht bij binnenschilderwerk alleen nog met oplosmiddelarme verven te werken.
In deze producten zitten praktisch geen vluchtige stoffen meer, waardoor je de verf nauwelijks meer ruikt. Dat is bijzonder prettig voor u als u de geschilderde ruimtes weer snel in gebruik wilt nemen. Op langere termijn wint oplosmiddelarme verf het zelfs op punten als kleur- en glansbehoud. Ook het schuren binnen doen wij met stofzuigeraansluiting zodat het schuren nauwelijks stof in de woning achterlaat. Wanneer u meer wilt weten, dan vertellen wij u graag over het gebruikt van oplosmiddelarme producten.
In een aantal situaties mogen wij binnenshuis wel gebruik maken van oplosmiddelhoudende verven. Er hoeft dus geen ontheffing te worden aangevraagd bij:

  • Het voorbewerken van muren of andere bestanddelen van de betreffende woningen of andere gebouwen op plaatsen waar deze muren of andere bestanddelen ernstig verontreinigd zijn door brand- of rookschade of door nicotineaanslag;
  • Het voorbewerken in de zin van versterken van sterk poreuze of poederende bestanddelen van de betreffende woningen of andere gebouwen;
  • Het repareren met behulp van verf of lak van beschadigingen aan stalen constructies bij nieuwbouw van woningen of andere gebouwen;
  • Het geheel of gedeeltelijk herstellen van historische afwerkings- of toplagen in een techniek die gelijk is aan of overeenkomt met die historische afwerking, waarbij deze herstelwerkzaamheden gericht zijn op herstel of instandhouding van een architectuurhistorische eenheid binnen een beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988 (Rijksmonument);
  • Het aanbrengen van traditioneel imitatieschilderwerk, zoals marmer- en houtnerfschilderwerk, alsmede het vergulden met behulp van goudverf, exclusief de voorbewerking;
  • Het aanbrengen van een product op beglazingskit in gebouwen voorzover deze opgeleverd zijn voor 1 januari 2001, teneinde deze kit geschikt te maken voor de toepassing van watergedragen verfproducten.
In deze gevallen hoeven wij dan ook geen ontheffing aan te vragen bij de Arbeidsinspectie.
Wel zullen wij voor aanvang van de werkzaamheden de situatie op papier zetten.

Bij werkzaamheden zoals omschreven bij punt 1 t/m 3 is het verstandig dat wij van de startsituatie een foto
te nemen.
Komt de Arbeidsinspectie controleren, dan kunnen wij gemakkelijk aantonen dat wij geen ontheffing hoefde aan te vragen.


Productie van verf:

Productie van verf, dat is oneerbiedig gezegd het mengen en roeren van chemische grondstoffen,
maar dan wel volgens de richtlijn.
Verf bestaat uit een mengsel van chemische stoffen, waaraan onder druk van markt en overheid voortdurend verbeteringen worden aangebracht. De markt vraagt bijvoorbeeld om een grotere duurzaamheid van verflagen zodat kan worden volstaan met om de zes of zeven jaar schilderen in plaats van elke vier of vijf jaar.

De nieuwste bouwverven hoeven pas na acht tot tien jaar te worden overgeschilderd. De overheid vaardigt regelgeving uit die bepaalt wat wat en - vooral - wat niet mag met verf. De Brusselse verfrichtlijn heeft het maximale gehalte oplosmiddelen (waaronder terpentine) voor bouwverven beperkt tot 400 gram per liter
en per 2010 zelfs tot 300 gram per liter.